387 ซ.หลังศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ถ.เจริญกรุง 63 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2675-1263, 0-2212-3355, 08-1458-5507 โทรสาร 0-2675-1263
ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์: 08-1458-5507 (ไม่เว้นวันหยุด) E-Mail: phirayut@yahoo.com